Referater

Referat Gludsted Jagtforenings bestyrelsesmøde

22-05-23

Deltager

Kasper Alminde, Brian D Jensen, Mads Valentin, Niels Dammand, Lars R Drongstrup, Morten Nørlund, Jesper Nielsen

Afbrud: Ingen

Sekretær: Morten Nørlund

Punkter på Dagsorden

Gennemgang af dagsorden

Formanden levede en kort gennemgang

Punkt 1: Arbejdsdag (Spidsduer, net stolper mm.)

1.       3 stk. Stolper skal sættes langs hegnet og det vil forsøges udført imellem sommerferien og foreningsskydning og gerne før. Der vil blive fundet en fredag til arbejdsdagen. Hegnes skal graves 1 til 2 meter ned, og der vurderes om der skal bruges beton eller vejer til stabilitet

a.       Stolper ved riffelskiver, bagduer skal også skiftes hvis der kommer opbagning nok til arbejdsdagen

Punkt 2: Foreningsskydning/Jubilæumsfest

1.       Skydning skal starter kl 10 og slutter kl 15 uden pauser

2.       Fra kl. 16 dækkes borde og der gøres klar til spisning og samvær

3.       Der forslås mad fra slagter Kalle med egen betaling. Menuen koster imellem 115 kr. og 174 kr. alt efter hvad bestyrelsen vælger. Der skal være tilmelding til aftensmaden

4.       Lodtrækning på skydekort fra dagen på XXX kr. der sættes på skydekortet. Lodtrækning på skydekort fra hele året trækkes til generalforsamlingen

5.       Præmie til Combi-skydning bliver Vin

Opslaget Online

1.       Foreningsskydning afholdes d. 26/8-23 fra kl 10.00

2.       Tilmelding til bespisning d. 16/8-23. Der er bespisning kl 18.00 Pris XXX kr.

3.       Der skydes Combi skydning, mærkeskydning, Lukket skydning på foreningskort til 24 duer, mesterrække 40 duer, A-B-V – damer- junior, Trap, Sporting.

Der er præmie til 1-2-3 pladsen i Combi-skydning

Punkt 3: Nedsivningsanlæg (Godkendelse)

1.       Jesper følger op på om nedsivning er godkendt, så vi kan få påbegyndt nedgravning. Anders Jeppesen vil blive kontaktet når godkendelsen er blevet bekræftet

Punkt 4: Aktiviteter 2023 (Kommuneskydning, Hjortebane, GN jagt)

1.       kommuneskydning er på plads og afholdes hos Højderykkens Jagtforening. GJF vil lave et hold

2.       hjortebanen vil blive genbestil af Lars Robert. Det vil blive afholdt den søndag d. 10 sep. Fra 10 til 12. Kl. 9.30 er er rundstykker. Mødested er Brande

3.       Gylling Næs jagt vil koste 1850 kr. pr. pers inkl. Morgenmad, lille anretning i skoven og middag. Afholdes den 14/10-23. Tilmelding på SMS og skriv GN jagt og navn på besked. Betal på Mobilpay på nr. 856416 med GN jagt i kommentarfeltet, eller kontant betaling i klubhuset.

Punkt 5: Repræsentantskabs forsamling DJ

1.       10-juni

Punkt 6: EVT

1.       Naboer skal underrettes omkring skydning på skydebanen, hvis der ønskes dette fra naboen. Der skal sendes SMS Senest. Dette vil kun gælde skydninger der ikke foretages på en alm søndags skydning i vinter perioden og sommer skydning på en onsdag, hvor der på vanlig vis afholdes flugtskydning  Dvs det skal gælde Holdskydning, foreningsskydning, når banen udlejes olign.

2.       Der overvejes hvorvidt holdskydning skal afholdes på en onsdag i GJF. Dette kan blive indført fra Sæson2024. I dag afholdes det på en torsdag

​​​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/