Referater

Referat Gludsted Jagtforenings Generalforsamling

27-01-2023

Deltager

Kasper Alminde, Brian D Jensen, Mads Valentin, Niels Dammand, Lars R Drongstrup, Morten Nørlund, Jesper Nielsen

Afbrud: Ingen

Sekretær: Morten Nørlund

Punkter på Dagsorden

  1. VELKOMST
  2. VALG AF ORDSTYRER OG VALG AF STEMMETÆLLER
  3. VARSLING GENERALFORSAMLINGEN
  4. FORMANDENS BERETNING
  5. KASSERERENS BERETNING
  6. INDKOMMENDE FORSALG
  7. KONTIGENT 50KR
  8. VALG TIL BESTYRELSEN.

•       PÅ VALG: Kasper Alminde(ønsker genvalg), Brian Jensen(ønsker genvalg), Lars Drongstrup(ønsker genvalg)

9. VALG AF SUPPLEANTER

•       NUVÆRENDE: Anders Mielec, Benny Degn

9.       VALG AF REVISOR OG REVISOR SUPPLEANTER

•       Nuværende Karl Erik Kristoffersen 2022 og Peter Storgaard 2021

•       Peter Storgaard på valg

 

Gennemgang af dagsorden

Punkt 1:

1.       Velkomst efter stegt flæsk med persillesovs. Ca. 20 fremmødte udover bestyrelsen

Punkt 2:

1.       Kim Eriksen Blev valgt til ordstyrer

Punkt 3:

1.       Varsling er sket på Facebook, hjemmesiden og jægerforbundet

Punkt 4:

1.       Beretning

a.       Året er kommet ud af Corona og foreningen er oppe på normal drift. Nu er krigen skyld i energistigninger mm.

b.       Vinteraktiviteter har været åbent som før Corona fra 1. søndag i feb til sidste søndag i marts. Besøget har været næsten som det var de forrige år

Sommerskydningen har været ustabilt, muligvis pga de stigende priser, trods GJF har næsten hold de samme priser, har interessen for skydning været faldende

c.       Riffelbane har der manglet besøgende, men der har været besøgende hver gang, på nær en enkelt aften. Riffelskydningen består af de samme folk der kommer igen.

d.       Jagttegns kursus har der været 21 tilmeldte i 2022, men hvilket jagtforening de valgte derefter vides ikke præcist.

e.       Påskeskydning bestod af knap 30 pers og 200 skydekort. Vinderen købte 17 kort. Sluttede af med en god frokost. Økonomisk gav kun det 500 kr. i overskud, til et arrangement der krævede 18 frivillige hjælpere. Dette resultat er ikke tilfredsstillende

f.        Hundetræning var der ok fremmøde, med blanding af ung og gl. hunde. Nr. Snede vil gerne være med i samarbejdet, hvilket der arbejdes videre med

g.       16 maj var vi ca. 10-11 stykker, med et enkelt dyr på paraden. Der var kaffe og rundstykker som sædvanligt

h.       Jagtbanen har været udlejet 8 gange i 2022. Det er de faste lejere der kommer tilbage. Det er godt til økonomien at der er interesse

i.         Foreningsskydning manglede opbakning, hvor der blev serveret helstegt pattegris, men der blev skudt meget af de fremmødte. Der manglede mange skytter i junior og b rækken

j.         Arbejdsdagen blev gennemført, men der mangler en del i nu. Der skal hænges en net op bag ved spidsduerne, da lodsejeren har fældet skoven. Der kommer en dag i 2023, hvor vi skal hænge det op. Det bliver slået op på hjemmesiden og Facebook.

k.       Hjortebanen var der 11 tilmeldte med mange forskellige skydning. Fra afstand og ned til 20 meter på løbende Gris

l.         Rævejagten blev aflyst, da der ikke var tilmeldinger

m.     Juleskydningen gik godt og der var mange fremmødte. Lokalet var næsten fyldt.

n.       Formanden takker de personer der har hjulpet til de frivillige arrangementer

o.       Jægerrådet ønsker at der kommer referater op på hjemmesiden, hvis det er muligt.

Punkt 5:

1.       Kassererens beretning

a.       Priser er hold på det samme niveau, selvom der har været store prisstigninger på energi og råvare

b.       Regnskabet gennemgås af Kassereren der endte ud i et lille overskud på 850 kr. Overskuddets størrelse skyldes bland andet de stigende priser, fald i fremmødte til skydninger, overskud fra påskeskydning.

c.       Medlemstallet er ca. 238 pt. Det forventes at stige så snart restanterne betaler deres kontingent. Jægerforbundet vil rydde op i medlemmer der ikke betaler deres kontingent

d.       Der var ingen spørgsmål til regnskabet

e.       Regnskabet godkendt

Punkt 6;

1.       Ingen indkommende forslag

Punkt 7:

1.       Kontingentet bliver på de 50 kr. Selvom nogle klubber i området har hævet deres til 100 kr.

Punkt 8:

1.       På valg til bestyrelsen er Brian J, Kasper A og Lars R.D. Alle tre ønskede genvalg og blev valgt igen. De er på valg igen i januar 2025. Ingen andre stillede op til valget

Punkt 9:

1.       På valg som suppleant er Anders Mielec og Benny Degn. Anders ønskede genvalg og blev valgt som 2. suppleant. Dan Skovlyst blev valgt ind som 1. suppleant

Punkt 10:

1.       På valg som revisorer. Nuværende er Peter Storgaard 2021 og Karl Erik Kristoffersen 2022. Peter var ikke mødt op til generalforsamlingen og bestyrelsen har ikke modtaget oplysninger omkring, at Peter Storgaard ikke ønskede at fortsætte. Peter blev genvalgt af generalforsamlingen. Peter er på valg igen i januar 2025

2.       Klaus Pedersen blev genvalgt som suppleant

Punkt 11:

1.       evt. Aktiviteter i løbet af 2023 blev kort gennemgået

a.       Søndags skydning i februar og marts starter op som det plejer.

b.       Hjorte/Vildtbanen i Brande vender tilbage igen. Arrangementet er rigtig godt og det anbefales at man deltager

c.       Påskeskydning?? Overvejes i bestyrelsen om det skal fortsætte da overskuddet ikke harmonerer med mængden af frivillige timer

d.       Arbejdsdag (spejderne) d. 18. marts er Spejderne købt til at samle haglskåle op fra skydebanen. Dette er beslutte pga. manglende opbakning til arbejdsdagene

e.       Foreningsskydning sidste weekend i aug. Muligvis fejrer vi 90års fødselsdag for GJF

f.        Juleskydning vender igen tilbage som det plejer, da opbakningen er stor

g.       Hundetræning starter også op til foråret

h.       Lille vildmose d. 22. april

i.         Jagter: vi har ikke noget at gå på. Der kan evt. bestilles ved godser, men prisen er høj og med lav deltagerantal. Bestyrelsen søger frivillige til et udvalg, de skal arrangere jagter

j.         Nedsivning bliver i 2023 og koster ca 73000 kr. 3 tilbud er givet

Der kan stadigvæk lånes kamera til afskydning af mårhunde. De kan lånes af Svend Bjerg

Det kan ligge op på facebook og hjemmesiden at de kan lånes. Svend vil gerne hjælpe med madding og etablering af pladsen.

 

 

 

 

 

 

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/