Regulering af rågeunger i Ikast-Brande Kommune i perioden 01.maj til 15.juni 2023

 

Mandag d. 28. februar

Absolut sidste frist for tilmelding til rågeregulering

Ib Kølbæk Tlf. 21956368 (SMS) e-mail:  ik@mojagt.dk

 

Tirsdag d. 26. april kl. 18.30

Rågeregulering. Indskydning/kontrol med mødepligt

Mødested: Skydebanen Ruskærvej 16b, 7441 Bording.

Husk våben, våbentilladelse, jagttegn samt medlemskort.

 

Info vedrørende Regulering af rågeunger i Ikast-Brande Kommune

Det er Jægerrådet i Ikast-Brande Kommune der står for reguleringen.

Reguleringen foregår med salonriffel .22LR i Ikast by, derfor skal alle kunne godkendelse af politiet.

Data jeg skal bruge, er jægerens

fulde navn:

adresse:

fødselsdato:

tlf.nr.

e-mail: 

jagtforenings medlemskab af:

info sendes til Ib Kølbæk Tlf. 21956368 (SMS) eller e-mail:  ik@mojagt.dk

 

Med Venlig Jæger Hilsen Ib Kølbæk

Tlf. nr. 21956368

ik@mojagt.dk

 

 

 

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/