Generalforsamling 2021

 

Afholdelse af ordinær generalforsamling i.h.t. vedtægter afholdes i klubhuset d. 15.4.21 kl. 19,00, foreningen er vært ved kaffe og 1 stk. brød.

Forslag som ønsket behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 1.4.21.

På generalforsamlingen uddeles krage/skadepokal, husk ben samt biotop pokalen, husk at indstille en inden 1.4.21.

Efter generalforsamlingen afholdes der trofæaften.

Mvh Bestyrelsen

 

Flugtskydning og riffelbane GJF åbner igen i marts 2021 

Flugtskydningsbanen åbner for skydning i GJF de 4 søndage i marts måned.

Søndag den 7/14/21/28 marts fra kl 9.30 til 12.00 MAX 20 personer pr. hold først til mølle princippet 

- Hold 1 fra kl 9.30 til 10.45, 20 pers.

- Hold 2 fra kl. 10.50 til 12.00, 20 pers.

Tilmelding skal ske til Hardy på SMS eller mobil på tlf. 50508752

Riffelbane åbner i marts måned. dato ikke offentliggjort 

Info og åbning for tilmelding til Lars Drongstrup kommer inden marts

 

Påskeskydning  d. 5 april 2021 fra kl 10.00 til 15.00 er aflyst

Der vil ikke blive afviklet påskeskydning i GJF 2021. Vi håber at kan lavet et nyt arrengement i 2022

 

Jagttegnskursus

>>Tidligst opstart til marts for jagttegnskursus. kan blive ændret igen<<

Jagttegnskursus med opstart tidligst til marts 2021 i nr. snede. pris 1800,- mødes i 2 hold. hold 1. kl. 19.00 og hold 2. kl 20.15
kontakt evt. Lars Robert Drongstrup på tlf. 50529528. 

 

 

 >>Råge tegulering 2021<<

Regulering af Rågeunger i Ikast-Brande kommune i perioden 1.maj til 15.juni

Søndag d. 28 febuar 

Absolut sidste frist for tilmelding til rågeregulering. Tilmelding til Ib Kølbæk SMS. 21956368, e-mail ik@mojagt.dk

Tirsdag d. 27 april

Rågeregulering. Indskydning/kontrol med mødepligt. Mødested: Skydebanen Ruskærvej 16b, 7441 Bording. Husk våben, våbentilladelse, jagttegn samt medlemskort

 

Info vedrørende regulering af rågeunger i Ikast-Brande kommune. 

Det er jægerrådet i Ikast-Brande kommune der står for reguleringen. Regulering foregår med salonriffel 22LR I Ikast by, derfor skal alle godkendes af politiet.

Data der skal sendes til IB på SMS 21956368 eller e-mail: ik@mojagt.dk: fulde navn, adresse, fødselsdato, til.nr, e-mail, jagtforeningens medlemsskab af
 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Feltskydning i Ulfborg den 28. marts 21 kl. ??.  Arrangsører Nr. Snede Jagtforening, Gludsted jagtforening kan også deltage.

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Hundetræning starter op den 06. April 21 ved Møllebakken i Gludsted kl. 19.00 - Yderlig informationer, kontakt Sven Bjerg tlf. 52392162

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Aktivitets kalender

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/