Du er her. #1 - Foreningswebsite > Vigtig Informationer

 

 

  

 NYHEDSBREV.

 

Bliv den første der få friske nyheder fra

Gludsted Jagtforening, tilsendt til din

mail-boks? 

Vi er ved at oprette nyhedsbrevs tilmelding her hjemmesiden.

Gå ind på foreningen, i  menu'en til venstre, og klik derefter på nyhedsbrev, for at tilmelde dig.

I første omgang tilstræber vi at sende et nyhedsbrev når der er relevante ting at oplyse om.

På sigt vil der sende ca. 8 - 10 nyhedsbreve om året.

Gå ind og få dig tilmeldt...     

 Her er muligheden for følg med i hvad der sker i Gludsted Jagtforening.

 

 

 

                             Årsmøde i Jægerrådet i Ikast-Brande.

 

           STED: Gludsted Jagtcenter, Fasterholtvej 15b 7361 Ejstrupholm

         DATO: 20 januar 2020 kl. 19.00 

 

          Dagsorden i.h.t. vedtægterne.

          1. Valg af dirigent.

          2. Aflæggelse af beretning jægerrådets virke.

          3. Valg af Formand.

          4. Orientering om bestyrelsens sammensætning.

          5. Indstilling af delegerede til Repræsentantskabsmødet.

          6. Indkomne forslag.

          7. Evt.

          Kaffe/brød skal bestilles på mail stenk@mail.tdcadsl.dk senest den 13.01.20

 

 

 

KONDYRFORVALTNING

2020 - 2024

 

Der skal forhandles ny aftale om jagt på kronvildt i perioden 2020 - 2024.

       Er der noget vi skal have ændret i forhold til nuværende aftale, det kan være.

            - Kalveregulering.

            - Sprossefredning.

            - Jagttider.

            - Dæmringsjagt.

            - Eller andet.

 

 

 

 

Påskeskydning 2020.

 

Der afholdes påskeskydning

den 13. April fra kl. 10.00 - 15.00

Kortsalget lukker kl. 14.00

Der skydes ikke mellem 12.00 - 12.30 ( Frokost )

 

                                 

                                    Mårhund.

 

Vi skal i gang med bekæmpelse af Mårhund og vil gerne

have din/jeres hjælp.

 

Vi skal have hjælp til at observationer af Mårhund samt bekæmpelse

af Mårhund, ser man Mårhund på jeres areal, kan man kontakte Ronni Morel

på 22511184 eller en fra jagtudvalget, Ronni er uddanne reguleringsjæger.

 

Vil man gerne deltage i bekæmpelse af Mårhund, kan man også tage kontakt til Ronni.

                

Vi har PT 1 sæt kamera og fælde som vi kan flytte rundt med, og vil gerne investere i flere såfremt behovet er der.